پرداخت با پی پال:

متقاضیانی که در خارج از کشور زندگی می کنند، می توانند از طریق پی پال، نسبت به پرداخت اقدام نمایند و سپس اطلاعاتشان را همراه با تصویر فیش واریزی در فرم انلاین ثبت نمایند.

جهت اطلاع از قیمت ها می توانید از  ورژن انگلیسی وب سایت استفاده نمایید.

 

Paypal: robertriddle5@outlook.com    

Name: Robert Riddle    

Country: Malaysia    

 

ثبت فیش